Učešće u vlasti

UČEŠĆE U VLASTI

U Novom Pazaru Sandžačka demokratska partija je nosilac i najznačajniji dio koalicione vlasti. Učestvujemo na svim nivoima od kojih izdvajamo najznačajnije:

Grad Novi Pazar:

Nihat Biševac – gradonačelnik Novog Pazara

Nihad Hasanović – pomoćnik Gradonačelnika za oblast poljoprivrede,šumarstva, vodoprivrede i mesnih zajednica

Džemil Divanefendić – Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove

Mirzet Bojadžić – načelnik Gradske uprave za naplatu javnih prihoda

Ensar Škrijelj – pomoćnik gradonačelnika zadužen za oblast obnovljivih izvora energije i koordinacije rada javnih preduzeća

Ahmet Biševac – gradski urbanista

 

Gradsko vijeće:

Mirsad Jusufović, zadužen za oblast društvenih delatnosti i međunarodnih odnosa

Ulfeta Demčović, zadužena za obrazovanje i rodnu ravnopravnost

 

Javna preduzeća i ustanove:

JKP Gradska čistoća – Emin Omerović

JKP Vodvod i kanalizacija – Hanefija Brničanin

JKP za uređivanje građevinskog zemljište – Mujo Šaćirović

JKP Parking servis – Armin Mehović

Zavod za urbanizam – Suat Ljajić

Kulturni centar– Husein Memić

Sportsko-sajamska ustanova „Pendik“ – Enes Pljakić

Kancelarija za mlade – Džemaludin Paučinac

Centar za decu i omladinu „Duga“ – Fatima Durović

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ – Elijas Rebronja

Regionalno pozorište Novi Pazar – Seadetin Mujezinović

Dom zdravlja Novi Pazar – dr Ervin Ćorović

Centar za socijalni rad – Adnan Dazadarević

Gerentološki centar – Enver Daca

Regionalni centar za profesionalni razvoj – Hajrudin Hajrović

Predškolska ustanova  mladost – Sabina Hoćanin

Sportski savez Novog Pazara – Emir Mehmedović

 

Republičke institucije u Novom Pazaru:

Opšta bolnica – dr Meho Mahmutović

Fond za penzijsko invalidsko i zdravstveno osiguranje – Mirsad Abdurahmanović

Nacionalna služba za zapošljavanje – Fahrudin Đekić

 

Odbornici:

Muamer Bačevac

Meho Mahmutović

Bilsena Kurtanović

Nihad Hasanović

Enver Ujkanović

Senada Leković

Fahrudin Đekić

Mirzet Bektović

Banina Muderizović

Safet Vesnić

Azemina Bojadžić

Faruk Pašović

Edin Kolašinac

Mirzeta Ljajić

Kasim Zoranić

Fuad Batilović

Sanja Nićiforović