Gradski odbor

GRADSKI ODBOR NOVI PAZAR

Gradski odbor Sandžačke demokratske partije za Novi Pazar

Gradski odbor Sandžačke demokratske partije za Novi Pazar je izabran aprila 2018. godne i čini čini ga 550 članova, mahom mladih ljudi, obrazovanih, sposobnih i ambicioznih, koji će u budućnosti biti temelj i nova snaga Sandžačke demokratske partije.

Za predsjednika je izabran Fahrudin Đekić. Osim njega predsjedništvo čine:

Armin Mehović, potpredsednik

Emira Kolašinac, potpredsednica

Albin Šabotić, popredsednik

Hana Salihagić, generalni sekretar

 

Izvršni odbor Gradskog odbora SDP Novi Pazar čine:

Vahidin Melajac – pravnik

Ensar Škrijelj – dipl. pravnik

Edin Kolašinac – ekonomista

Fatmir Društinac – privatni preduzetnik

Mirzet Bojadžić – ekonomista

Mudžahit Muderizović – veterinar

Senada Leković – pravnica

Mithat Hudović – privatni preduzetnik

Aladin Imamović – kulturni radnik

Ismet Plojović – menadžer

Jasmin Hamzagić – doktor medicine