Forum žena

FORUM ŽENA

Forum žena SDP je organ Stranke koji ima specifičnu ulogu da radi na sprovođenju politike jednakih mogućnosti i ona za nas predstavlja kako načelo tako i konačni cilj. Ta uloga se sprovodi u dva koloseka:

  • Obezbeđivanje jednakih mogućnosti za učestvovanje u političkom životu, koji znači mogućnost rada na dnevnoj i strateškoj politici Sandžačke demokratske partije na svim nivoima, pošavši od planiranja, preko donošenja i sprovođenja odluka, imenovanje i izbor na rukovodeće funkcije u Stranci kao i učestvovanje na ostalim nivoima organizacije SDP-a.
  • Obezbeđivanje prava na izbor, koje znači pravo na kandidovanje za pozicije odbornika, poslanika, kao i ostale funkcije u organima javne vlasti.

Mehanizmi za ostvarivanje gore navedenih ciljeva u Forumu žena SDP su mere koje ovaj organ Stranke donosi na podsticanju i unapređenju rodne ravnopravnosti.

Predsednik Foruma žena SDP je Ulfeta Demčović.