Edukativni centar

EDUKATIVNI CENTAR

Edukativni centar, koji funkcioniše u okviru Sandžačke demokratske partije, se rukovodi modernom idejom obrazovanja kao žive materije koju kroz život treba nadograđivati i unapređivati. Zato Edukativni centar SDP funkcioniše na više nivoa, sa ciljem da što bolje obuhvati sve sfere obrazovanja koje savremeni svijet diktira.

Trenutno se u okviru Edukativnog centra SDP sprovode sledeći programi:

  • Pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita za srednje škole. Već nekoliko godina unazad Edukativni centar SDP jako uspešno obavlja pripremu budućih srednjoškolaca iz Matematike i Srpskog jezika, a naš iskusni nastavni kadar fokusirano obrađuje oblasti koje će biti na Ispitu. Izuzetno smo zadovoljni što su naši polaznici za sebe pronašli škole i struke koje žele i naravno svima želimo puno uspjeha u daljem školovanju.
  • Kursevi stranih jezika. U okviru Edukativnog centra SDP se trenutno izučava Engleski jezik, za kojega se može reći da je pravi hendikep ne poznavati ga u današnjici. Osim toga u pripremi su i kursevi drugih stranih jezika, konkretno Njemački i Turski, a mi ćemo uvijek pratiti potrebe i interesovanja i prema tome se rukovoditi u odabiru novih nastavnih programa.
  • Kurs računara. Danas je teško zamisliti modernog čovjeka bez e-mail adrese, web sajta, elektronskog poslovanja… zato mi u Edukativnom centru SDP težimo da olakšamo ljudima korišćenje tih tehnologija, kako osnovnom edukacijom i upoznavanjem sa njima tako i naprednom edukacijom onih koji već posjeduju određene veštine koje žele unaprijediti.

Obaveze: Svi programi Edukativnog centra SDP su otvoreni za sve i besplatni, a obavljaju ih iskusni i stručni volonteri.

Perspektiva: Iako su ovi programi osmišljeni da budu dio dodatnog obrazovanja koji nije ograničen i usmeren ka specifičnim potrebama zvaničnih obrazovnih institucija, mi prepoznajemo njihov potencijal i znamo da mogu olakšati pronalaženje posla ili napredovanje u karijeri, te je u planu ulazak u  proces dobijanja akreditacije za izdavanje potvrda o završenom kursu.

Kontakt: Za sve informacije, kritike i prijedloge se možete obratiti na telefon 020 311 454 ili direktno u Edukativnom centru SDP ul. Stevana Nemanje bb (Nova lučna zgrada).